rioniz

ده خواهش دندانپزشکان از بیماران در روزهای کرونایی

۱- دنیای دندانپزشکی هم مانند بقیه دنیا، تازه از کرونا سیلی خورده و هنوز کمی گیج است. تا دانشمندان کار خودشان را بکنند و پروتکل‌های حفاظ...

ادامه مطلب